Pomoc

Hosting:

Domeny:

Co to jest ssh?

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer. Pozwala na zdalne korzystanie z powłoki.